PavementPartners is dé partner van de deelnemers aan de erkenningsregeling!

Een uniforme aanpak in oppervlakbehandeling in het wegenonderhoud: gedegen advies, gecertificeerde materialen en vakkundige uitvoering. Dat is wat de Erkenningsregeling Oppervlakbehandeling, die in 2020 van start is gegaan, garandeert. De regeling is geïnitieerd door gespecialiseerde aannemers binnen Bouwend Nederland.

Een erkend bedrijf voor Oppervlakbehandeling op Wegen, toont door het bezit van het certificaat aan dat het bedrijf haar processen op orde heeft, haar personeel vakbekwaam

is in het aanbrengen van oppervlakbehandelingen en dat het benodigde materieel en het te gebruiken materiaal voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Het personeel is deskundig m.b.t. het adviseren en aanbrengen van oppervlakbehandelingen en heeft bovenmatige kennis van de materialen die nodig zijn voor een passende oppervlakbehandeling. Tevens wordt er 5 jaar garantie gegeven!

Wilt u meer weten over deze Erkenningsregeling? Op de website www.oppervlakbehandeling.nl vindt u alle informatie!